Calendari del contribuent exercici 2021

TERMINIS DE PAGAMENT

IBI URBANA            30 de juny  /  31 d'agost de 2021. Tipus 0,95%

IBI RÚSTICA            30 d'abril  /  30 de juny de 2021.  Tipus 0,80%

IAE                             30 de juliol  /  30 de setembre de 2021.

IVTM (vehicles)        31 de març  /  31 de maig de 2021.

TAXES,1er periode   31 de març  /  31 de maig de 2021.

TAXES,2on periode   30 de juny  /  31 d'agost de 2021.

TAXES,3er periode    29 d'octubre  /  31 de desembre de 2021.

TAXES,4rt periode      31 de gener de 2022  / trenta-u de març de 2022.

CEMENTIRI              30 de juliol  /  30 de setembre de 2021.

AIGUA,1er periode     30 d'abril  /  30 de juny de 2021.

AIGUA,2on periode     30 de juliol  /  30 de setembre de 2021.

AIGUA,3er periode      30 de novembre  /  31 de gener de 2022.

AIGUA,4rt periode      31 de gener  /  31 de març 2022.


LLOC I HORARI DE PAGAMENT

Lloc
BASE Gestió d'ingressos Locals
Pl. Sant Jordi, 2
43800 Valls

Telèfon: 977 600 488
 
Horari
Tots els dies de 9:00 h a 14:00 h.
 
 

FORMES DE PAGAMENT

  1. En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.
  2. Per Internet mitjançant la pàgina web de Base- Gestió d'Ingressos Locals.
  3. Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.
  4. Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.
  5. Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.