Avís del dia 27 d'octubre

ESTACIÓ D’AVISOS DE SANITAT VEGETAL DE TARRAGONA.

Avís del dia 27 d’octubre del 2009
Sobre olivera, fruita seca, fruiters, cítrics i horta.
 

OLIVERA
 

Mosca de l’oliva
A les comarques del Baix Camp i l’Alt Camp, l’índex de picades ha pujat el suficient com per recomanar fer una tractament, però solament en aquelles oliveres que es colliran a partir del 20 de novembre, les que es cullin abans d’aquesta data no cal fer-lo. A les comarques del Baix Penedès, Priorat i Conca de Barberà no cal fer cap tractament. Recordem que és obligatori de respectar el termini de seguretat dels productes que s’utilitzin.
 

Repilo o Ull de Gall i Repilo plomís
Després de les últimes pluges cal protegir les plantacions contra aquestes malalties barrejant al tractament contra la mosca productes a base de compostos de coure i un fungicida orgànic.
Terminis de seguretat dels productes aconsellats, que són els dies que han de passar entre el tractament i la recol·lecció:
Dimetoat: 60 dies.
Fosmet: 30 dies.
Deltametrin: 7 dies.
Imidacloprid: 7 dies. Només es poden utilitzar les formulacions registrades per mosca de l’oliva.
Compostos cúprics: 15 dies.
Fungicides orgànics: 15 dies.

FRUITA SECA i FRUITERS
Tractament a caiguda de fulla
És recomanable realitzar un tractament a caiguda de fulla amb compostos cúprics i fungicides orgànics per evitar l’entrada de fongs i bacteris causants de malalties.
 

CÍTRICS
Mosca de la fruita
Cal protegir les varietats a l’inici del canvi de color. 


HORTA
 
HORTA EN GENERAL
Botrytis,  míldiu i alternaria.
La baixada de les temperatures nocturnes disminueixen el creixement dels fongs, de totes maneres cal estar atents a possibles focus.
TOMÀQUET
Cuc del tomàquet 
Protegiu els nous poms que es vagin formant. 
 

Tuta absoluta
Cal seguir vigilant els nivells de població per tal de realitzar les mesures adequades. 
Recordeu que un cop finalitzat el cultiu, i per tal d’eliminar la plaga que hi queda, s’ha de realitzar adequadament l’aixecament del cultiu, tal i com s’indica al full informatiu del DAR. Aquest full informatiu el podeu trobar a la pàgina web del DAR o en aquest servei.
Cendrosa
Cal mantenir el cultiu protegit.
ENCIAM, COLS I COL-I-FLOR
Erugues
Esteu atents a l’aparició d’erugues, per al seu control.
 

CEBA I CALÇOT
Virus del nanisme de la ceba
Per evitar problemes amb aquesta malaltia és convenient que al plantar utilitzeu ceba blanca en bon estat fitosanitari i no tallar la ceba, ja que aquest virus es transmet per contacte.
FORESTALS
 
Processionària del pi
En aquests moments ja han nascut totes les larves i per tant ja és el moment de tractar. Recordeu que com abans es faci el tractament evitarem amb més eficàcia els danys que produeix la plaga.