Les monedes de Nulles

      

 

En plena Guerra Civil (1936-1939), l'Ajuntament de Nulles va decidir l'any 1937 encunyar monedes de pesseta, atesa la situació d'escassetat de moneda fraccionària. Són monedes de llautó i zinc, amb el valor d'una pesseta, 50 cèntims, 25 cèntims, 10 cèntims i 5 cèntims que es podien bescanviar per bitllets de pesseta.

Aquestes monedes són una autèntica raresa numismàtica, ja que són molt pocs els pobles que van encunyar monedes de metall durant la Guerra Civil.

A Catalunya, a més de Nulles tan sols ho van fer els municipis de l'Ametlla del Vallès, Arenys de Mar, Olot i Segarra de Gaià (actualment Santa Coloma de Queralt). A altres territoris de la zona controlada pel bàndol republicà, se'n van encunyar a Ibi (Alacant), Menorca, Euskadi, Astúries i Lleó, Santander, Palència i Burgos.

Als municipis andalusos controlats pel bàndol franquista o nacional de Cazalla de Sierra, Arahal, Lora del Río, Marchena i La Puebla de Cazalla també s'hi van encunyar monedes de metall.