Obres de millora a l'entorn de l'edifici escolar

Gràcies al patrocini del Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, s'ha pogut arranjar el mur de l'escola i les reixes que separen els patis de les noves obres en projecte (la llar d'infants i el nou punt d'assistència sanitària).

Hem adjuntat material gràfic que il·lustra la millora que ha significat aquesta obra. S'ha repicat el mur, s'han tapat les esquerdes, s'ha rebossat i s'ha pintat en tons ocres groguencs que s'adiuen als colors propis del conjunt del poble. També s'ha tret l'antiga xarxa metàl·lica que estava oxidada i plena de forats i s'han substituït  100 metres de nova malla electrosoldada verda de dos metres d'alt i s'han instal·lat 15 pals nous. 

 

el_mur_abans_darranjarlo_1g_0   el_mur_abans_darranjarlo_2g_0   mur_arreglatg_0   reixa_oxid_i_forats_1ag_0   mur_repintat_i_arranjat_1g_0   la_nova_xarxa_1g_0   pla_nova_xarxa_2g_0