Calendari del contribuent exercici 2022

TERMINIS DE PAGAMENT

IBI URBANA            30 de juny  /  31 d'agost de 2022. Tipus 0,95%

IBI RÚSTICA            29 d'abril  /  30 de juny de 2022.  Tipus 0,80%

IAE                             29 de juliol  /  30 de setembre de 2022.

IVTM (vehicles)        31 de març  /  31 de maig de 2022.

TAXES,1er periode   31 de març  /  31 de maig de 2022.

TAXES,2on periode   30 de juny  /  31 d'agost de 2022.

TAXES,3er periode    28 d'octubre  /  30 de desembre de 2022.

TAXES,4rt periode      31 de gener de 2023  / trenta-u de març de 2023.

CEMENTIRI              29 de juliol  /  30 de setembre de 2022.

AIGUA,1er periode     29 d'abril  /  30 de juny de 2022.

AIGUA,2on periode     29 de juliol  /  30 de setembre de 2022.

AIGUA,3er periode      28 d'octubre  /  30 de desembre de 2022.

AIGUA,4rt periode      31 de gener de 2023  /  31 de març 2023.


LLOC I HORARI DE PAGAMENT

Lloc
BASE Gestió d'ingressos Locals
Pl. Sant Jordi, 2
43800 Valls

Telèfon: 977 600 488
 
Horari
Tots els dies de 9:00 h a 14:00 h.
 
 

FORMES DE PAGAMENT

  1. En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.
  2. Per Internet mitjançant la pàgina web de Base- Gestió d'Ingressos Locals.
  3. Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.
  4. Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.
  5. Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.