Calendari del contribuent

Títol Calendari Resum Etiquetes
Calendari del contribuent exercici 2022 14/08/2015 TERMINIS DE PAGAMENTIBI URBANA            30 de juny  /  31 d'agost de 2022. Tipus 0,95%IBI RÚSTICA            29 d'abril... Calendari del contribuent, ajuntament