ajuntament

Títol Calendari Resum Etiquetes
Alcaldia 14/08/2015 Jordi Sànchez Gatell Alcaldia, ajuntament
Calendari del contribuent exercici 2022 14/08/2015 TERMINIS DE PAGAMENTIBI URBANA            30 de juny  /  31 d'agost de 2022. Tipus 0,95%IBI RÚSTICA            29 d'abril... Calendari del contribuent, ajuntament
Grups municipals 14/08/2015 Jordi Sánchez GatellLaura Oliva PalauMarta Roca VerMarcel Terrades CapdevilaNarcís Terrades CapdevilaJoan Aguadé LlorcaJosep... ajuntament
Informació i contacte 14/08/2015 DADES GENERALS Adreça: Plaça de l'Església, 1Codi Postal: 43887Comarca: Alt CampTelèfon: 977 602 522 Telèfon mòvil 650.951.... ajuntament
Informació econòmica financera trimestral 14/08/2015  Quart trimestre de l'any 2021. De conformitat amb l'article 4.1 b) de la Ordre HAP/2105/2012, de 1 d'octubre, per la qual... Informacio economica financera trimestral, ajuntament
Òrgans de govern 14/08/2015 Alcaldia: Jordi Sánchez Gatell (Alcalde-president) Àrea de la gent gran: Joan Aguadé (Tinent d'alcalde)Àrea de Festes i... ajuntament
Perfil del contractant 14/08/2015  Adreça web d'accés al perfil del contractant:   https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode... Perfil del contractant, ajuntament
Subvencions Diputació de Tarragona - 2014 21/10/2015 Subvenció atorgada per l'Excel·lentíssima Diputació de Tarragona. L'Excel·lentíssima Diputació de Tarragona, dins el seu... Subvenció DIPUTACIO DE TARRAGONA 2014, Subvencions DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, ajuntament