Subvencions Diputació de Tarragona - 2014

suport_subv_v_col

Subvenció atorgada per l'Excel·lentíssima Diputació de Tarragona.

 L'Excel·lentíssima Diputació de Tarragona, dins el seu programa pla d'acció municipal - PAM ha atorgat a l'Ajuntament de Nulles una subvenció per import de 42.198,51 € per sufragar despeses corrents corresponents a l'exercici 2014.

 L'Ajuntament de Nulles

 

______________________________________________________________________________

SAM- Actuacions Integrals al Territori i Cooperació.
 
  • Pla especial d' Inversions Sostenible 2014.
          Import concedit:11.150,21 euros. Adequació de la rasa per al pas de l'aigua de pluvials analitzada.