Ajuntament

Jordi Sànchez Gatell
DADES GENERALS Adreça: Plaça de l'Església, 1 Codi Postal: 43887 Comarca: Alt Camp Telèfon: 977 602 522 Telèfon mòvil 650.951.396 Web: http://www.nulles.altanet.org/ turisme@nulles.altanet.org HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC Dimecres de 10:30h a 13:30h. Dimecres de 18:00h a 20:00h. Divendres de 10:30 a ...
El nivell de transparència de la gestió realitzada per l' Ajuntament de Nulles s'avalua a través de diversos indicadors, que designen quina informació ha d'estar publicada al web municipal, establerts per: L'Índex de Transparència d'Ajuntaments (ITA), elaborat per l'organització no governamental ...
Quart trimestre de l'any 2021. De conformitat amb l'article 4.1 b) de la Ordre HAP/2105/2012, de 1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament de informació previstes a la Llei Orgància 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, ...
TERMINIS DE PAGAMENT IBI URBANA 30 de juny / 31 d'agost de 2022. Tipus 0,95% IBI RÚSTICA 29 d'abril / 30 de juny de 2022. Tipus 0,80% IAE 29 de juliol / 30 de setembre de 2022. IVTM (vehicles) 31 de març / 31 de maig de 2022. TAXES,1er periode 31 de març / 31 de maig de 2022. TAXES,2on periode 30 ...
Perfil del Contractant
Subvenció DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2014
Subscriure a