Ajuntament

Jordi Sànchez Gatell
DADES GENERALS Adreça: Plaça de l'Església, 1 Codi Postal: 43887 Comarca: Alt Camp Telèfon: 977 602 522 Telèfon mòvil 650.951.396 Web: http://www.nulles.altanet.org/ turisme@nulles.altanet.org HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC Dimecres de 10:30h a 13:30h i de 18:00 a 20:00 hores del vespre. Divendres de ...
JUNTS PER NULLES
Alcaldia : Jordi Sánchez Gatell (Alcalde-president) Àrea de la gent gran : Joan Aguadé (Tinent d'alcalde) Àrea de Festes i Cultura : Marta Roca Ver i Marcel Terrades Capdevila Àrea d'Ensenyament : Laura Oliva Palau Àrea de Joventut i Esports : Narcís Terrades Àrea de Sanitat i Medi Ambient : Josep ...
TERMINIS DE PAGAMENT IBI URBANA 30 de juny / 31 d'agost de 2021. Tipus 0,95% IBI RÚSTICA 30 d'abril / 30 de juny de 2021. Tipus 0,80% IAE 30 de juliol / 30 de setembre de 2021. IVTM (vehicles) 31 de març / 31 de maig de 2021. TAXES,1er periode 31 de març / 31 de maig de 2021. TAXES,2on periode 30 ...
Perfil del Contractant
Subvenció DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2014
Primer trimestre de l'any 2019. De conformitat amb l'article 4.1 b) de la Ordre HAP/2105/2012, de 1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament de informació previstes a la Llei Orgància 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, ...
El nivell de transparència de la gestió realitzada per l' Ajuntament de Nulles s'avalua a través de diversos indicadors, que designen quina informació ha d'estar publicada al web municipal, establerts per: L'Índex de Transparència d'Ajuntaments (ITA), elaborat per l'organització no governamental ...
Subscriure a