Noticies

12/11/2021
Clicant sota l'enllaç podeu descarregar-vos l'anunci del BOP de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de recollida d'escombraries /sites/nulles/files/recursos/anunci_bop_aprovacio_inicial_modificacio_ordenanca_escombraries.pdf
12/11/2021
Clicant sota l'enllaç podeu descarregar-vos l'anunci del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de l'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals /sites/nulles/files/recursos/anunci_bop_aprovacio_inicial_modificacio_ordenandes.pdf
24/09/2021
Clicant sota l'enllaç podeu descarregar-vos l'anunci de la relació d'aprovats/ades del procés selectiu per a constituir una borsa de treball d'educadors/es de la llar d'infants municipal "La Baldufa" /sites/nulles/files/recursos/anunci_relacio_aprovats_2.pdf
20/09/2021
Clicant sota l'enllaç podeu descarregar-vos l'anunci de la convocatòria per a l'entrevista del procés selectiu per a la constitució de la borsa de treball d'educadors/es de la llar d'infants "La Baldufa" /sites/nulles/files/recursos/anunci_entrevista_borsa_de_treball_tei.pdf
10/09/2021
Clicant sota l'enllaç podeu descarregar-vos l'anunci de la relació d'aprovades de la prova de coneixements específics, prova pràctica i valoració de mèrits per a la constitució d'una borsa de treball d'educadors/eres de la llar d'infants "La Badufa" /sites/nulles/files/recursos/...
07/09/2021
Clicant a l'enllac podeu descarregar-vos el Decret de rectificació d'error material del Decret número 2021-0000218 d'aprovació definitiva, nomenament de Tribunal i fixació de la data per a la constitució de la borsa de treball d'educadors/eres de la llar d'infants "La Baldufa". /sites/nulles/files/...
03/09/2021
Clicant a l'enllaç següent podeu descarregar-vos el decret resolució aprovació llista definitiva d'admesos/eses i exclosos/eses, nomenament del Tribunal i fixació de la data de les proves per a la constitució d'una borsa de treball de personal laboral d'educadors/eres per a la llar d'infants "La...
26/08/2021
Clicant a l'enllaç següent podeu descarregar-vos la llista provisional d'admesos i exclosos per a la constitució d'una borsa de treball de personal laboral d'educadors i educadores per a la Llar d’infants municipal “La Baldufa”.
13/08/2021
Clicant a l'enllaç següent podeu descarregar-vos l'anunci de les bases que regiran el concurs lliure per a la creació d'una borsa d'educadores o educadors per a la llar d'infants municipal "La Baldufa", procediment màxima urgència. https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=...
30/07/2021
Clicant a l'enllaç següent podeu descarregar-vos l'anunci de l'acord pres de suspensió, en sòl urbà, de la tramitació de plans urbanístics, llicències d'edificació, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos /sites/nulles/files/recursos/anunci_aprovacio_inicial_suspensio_llicencies.pdf

Pàgines