Noticies

13/08/2021
Clicant a l'enllaç següent podeu descarregar-vos l'anunci de les bases que regiran el concurs lliure per a la creació d'una borsa d'educadores o educadors per a la llar d'infants municipal "La Baldufa", procediment màxima urgència. https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=...
30/07/2021
Clicant a l'enllaç següent podeu descarregar-vos l'anunci de l'acord pres de suspensió, en sòl urbà, de la tramitació de plans urbanístics, llicències d'edificació, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos /sites/nulles/files/recursos/anunci_aprovacio_inicial_suspensio_llicencies.pdf
27/07/2021
Clicant a l'enllaç següent podeu descarregar-vos l'anunci de la relació provisional d'admesos/es per a la constitució de la borsa de treball peó de serveis múltiples /sites/nulles/files/recursos/anunci_relacio_provisional_peo_de_serveis.pdf
07/07/2021
Clicant a l’enllaç següent podeu descarregar-vos l’anunci de la relació d’aprovades, per ordre de puntuació, de la borsa de treball de mestre de la llar d’infants “La Baldufa”. /sites/nulles/files/recursos/anunci_relacio_aprovats.pdf
18/11/2020
Es saber que s'ha aprovat definitivament l'ordenança de convivència ciutadana i del bon ús dels espais públics de Nulles, clicant a sota l'enllaç us podeu descarregar l'ordenança /sites/nulles/files/recursos/ordenanca_de_convivencia_ciutadana_i_del_bon_us_dels_espais_publics_de_nulles.pdf
14/10/2020
A causa a les condicions excepcionals de la pandèmia aquest any no s'ha pogut celebrar la festa de la gent gran com l'Ajuntament hagués volgut. Però s'ha trobat la manera de retre'ls homenatge igualment. El dissabte 10 d'Octubre l'Ajuntament va repartir domicili per domicili el dinar, una ampolla...
13/10/2020
ANUNCI RECTIFICAT Per Decret de l'alcaldia, de data 9 d'octubre de 2020, es va aprovar l'expedient i les Bases reguladores per a l'atorgament de la llicència per a l'ús privatiu del domini públic, per convocatòria pública, per a l'explotació del bar ubicat a la piscina municipal i al Casal Cultural...
02/06/2020
Podeu descarregar-vos l'anunci de BASE amb tota la informació del nou calendari fiscal 2020 . /sites/nulles/files/recursos/anun_base_calenfiscal20_1.pdf
22/05/2020
Es podeu descarregar la resolució d'aprovació del pla de contingència de l'Ajuntament de Nulles a sota l'enllaç. /sites/nulles/files/recursos/resolucio_aprovacio_del_pla_de_contingencia_de_lajuntament.pdf

Pàgines