Noticies

10/09/2021
Clicant sota l'enllaç podeu descarregar-vos l'anunci de la relació d'aprovades de la prova de coneixements específics, prova pràctica i valoració de mèrits per a la constitució d'una borsa de treball d'educadors/eres de la llar d'infants "La Badufa" /sites/nulles/files/recursos/...
07/09/2021
Clicant a l'enllac podeu descarregar-vos el Decret de rectificació d'error material del Decret número 2021-0000218 d'aprovació definitiva, nomenament de Tribunal i fixació de la data per a la constitució de la borsa de treball d'educadors/eres de la llar d'infants "La Baldufa". /sites/nulles/files/...
03/09/2021
Clicant a l'enllaç següent podeu descarregar-vos el decret resolució aprovació llista definitiva d'admesos/eses i exclosos/eses, nomenament del Tribunal i fixació de la data de les proves per a la constitució d'una borsa de treball de personal laboral d'educadors/eres per a la llar d'infants "La...
26/08/2021
Clicant a l'enllaç següent podeu descarregar-vos la llista provisional d'admesos i exclosos per a la constitució d'una borsa de treball de personal laboral d'educadors i educadores per a la Llar d’infants municipal “La Baldufa”.
13/08/2021
Clicant a l'enllaç següent podeu descarregar-vos l'anunci de les bases que regiran el concurs lliure per a la creació d'una borsa d'educadores o educadors per a la llar d'infants municipal "La Baldufa", procediment màxima urgència. https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=...
30/07/2021
Clicant a l'enllaç següent podeu descarregar-vos l'anunci de l'acord pres de suspensió, en sòl urbà, de la tramitació de plans urbanístics, llicències d'edificació, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos /sites/nulles/files/recursos/anunci_aprovacio_inicial_suspensio_llicencies.pdf
27/07/2021
Clicant a l'enllaç següent podeu descarregar-vos l'anunci de la relació provisional d'admesos/es per a la constitució de la borsa de treball peó de serveis múltiples /sites/nulles/files/recursos/anunci_relacio_provisional_peo_de_serveis.pdf
07/07/2021
Clicant a l’enllaç següent podeu descarregar-vos l’anunci de la relació d’aprovades, per ordre de puntuació, de la borsa de treball de mestre de la llar d’infants “La Baldufa”. /sites/nulles/files/recursos/anunci_relacio_aprovats.pdf
18/11/2020
Es saber que s'ha aprovat definitivament l'ordenança de convivència ciutadana i del bon ús dels espais públics de Nulles, clicant a sota l'enllaç us podeu descarregar l'ordenança /sites/nulles/files/recursos/ordenanca_de_convivencia_ciutadana_i_del_bon_us_dels_espais_publics_de_nulles.pdf

Pàgines