Resolució per error material de la base vuitena de les bases del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'administratiu/iva de l'ens Ajuntament de Nulles per concurs-oposició, procediment de màxima urgència

03/06/2022

Resolució per error material de la base vuitena de les bases del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'administratiu/iva de l'ens Ajuntament de Nulles per concurs-oposició, procediment de màxima urgència

Clicant l'enllaç trobareu la resolució per error material de la base vuitena de les bases del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'administratiu/iva de l'ens Ajuntament de Nulles per concurs-oposició, procediment de màxima urgència.

 

/sites/nulles/files/recursos/administracio_e/Transparencia/decret_rectificacio_bases.pdf