Resolució d'aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos, nomenant la Comissió de valoració i fixant la data per a la realització de les proves per a la borsa d'administratiu/iva

03/06/2022

Resolució d'aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos, nomenant la Comissió de valoració i fixant la data per a la realització de les proves per a la borsa d'administratiu/iva

S'adjunta l'enllaç a la Resolució d'aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos, nomenant la Comissió de valoració i fixant la data per a la realització de les proves.

 

/sites/nulles/files/recursos/administracio_e/Transparencia/resolucio_daprovacio_de_la_llista_definitiva_nomenament_de_la_comissio_de_valoracio_i_fixacio_de_la_data.pdf