Noticies

21/06/2018
ANUNCI El Ple de l'Ajuntament de Nulles, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de juny de 2018, va aprovar inicialment la modificació puntual número 7 de les Normes Subsidiàries de planejament de Nulles, que té per objecte una nova normativa per a les construccions agrícoles en sòl no...
29/05/2018
L'Institut d'Estudis Vallencs ha decidit guardonar l'Ajuntament de Nulles amb un premi a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural de l'Alt Camp pel seu esforç i col·laboració en l'excavació i condicionament per a la visita del jaciment Rabassats, una granja ibèrica del s. III a.C. L'Ajuntament de...
06/04/2018
/sites/nulles/files/recursos/anunci_relacio_daprovats_i_puntuacio_global.pdf
07/03/2018
Ajuntament de Nulles ANUNCI En el ple extraordinari celebrat amb data 5 de març de 2018 es van adoptar els següents acords: “ PRIMER .- Acordar la suspensió potestativa de l’atorgament de les llicències que tot seguit s’indicaran, a l’empara d’allò que disposa l’article 73.1 del Decret legislatiu 1...
L'Estat de Gràcia de Catalunya Ràdio s'emet des de Nulles
12/02/2018
En motiu del Dia Mundial de la Ràdio, el 13 de febrer de 2018 el programa de Catalunya Ràdio "Estat de Gràcia", conduït per Roger de Gràcia, que s'emet de dilluns a divendres en la franja horària de 16:00 a 19:00 hores, s'emetrà des del Celler Modernista de Nulles. Després d'haver-se celebrat l'any...
24/07/2017
Consulta els actes de la Festa Major!

Pàgines