Deixalleria Mòbil

 
 
 
CALENDARI ANY 2018
Horari de la deixalleria mòbil:
Matí de les 12:00 a les 13:00 hores 
Tarda de les 17:00 a les 18:00 hores.
 
LLoc:
Costat estació de tren.
 
FEBRER      Dimecres  07 

ABRIL        Dimecres  11

JUNY          Dimecres  06

AGOST       Dimecres  08

OCTUBRE   Dimecres  17

DESEMBRE  Dimecres  19