E Xalet Vermell

 DSC06188

Construcció aïllada situada a la carretera de Tarragona, s/n. L'edificació és de principis del segle XX. L'obra és de parets de maó arrebossat i pintat. La coberta és un terrat. L'edifici consta de planta baixa i dos pisos. Les façanes són de composició simètrica, molt ordenades. Totes les obertures estan emmarcades per la part superior amb motllures de formes sinuoses i la decoració es completa amb bandes i cornises també motllurades. L’edifici es corona amb barana de terrat que a la façana principal té un frontó corbat al centre. La tanca del jardí és de maó arrebossat amb reixes de ferro forjat i dona accés al recinte pel xamfrà. Declarada BCIL (Bé Cultural d'Interès Local).