Nou servei de bústies

Per tal de facilitar el repartiment de la correspondència de correus i notificacions municipals en aquelles llars allunyades del nucli de Nulles o per a qui ho vulgui, l’Ajuntament té en projecte instal·lar unes bústies de lloguer en un punt de còmode accés al nucli de Nulles.
 

Els interessats hauran d’omplir una sol·licitud de lloguer de bústia fins el dilluns dia 31 de març. Un cop se’ls la concedeixi hauran de signar un contracte de lloguer i abonar l’import acordat, això els donarà dret a una bústia amb el corresponent joc de claus.
 

Els/les llogaters/eres interessats/des hauran d’abonar un import anual de 40 euros –aquest primer any es pagarà la part proporcional als mesos de servei-, les quotes s’actualitzaran anualment. 
 

En el mateix bloc de bústies n’hi haurà una del servei de correus.
 

Les persones interessades en disposar d’aquest servei - ja sigui  perquè viuen en masos, fora de l’àrea de repartiment de correus, etc.- ho hauran de notificar a l’ajuntament dins de l’horari d’atenció al públic.