Acta valoració de les propostes presentades per a la llicència administrativa d'ús privatiu de l'explotació del bar ubicat a la piscina municipal i al Casal Cultural municipal i proposta d'adjudicació

06/11/2020

Acta valoració de les propostes presentades per a la llicència administrativa d'ús privatiu de l'explotació del bar ubicat a la piscina municipal i al Casal Cultural municipal i proposta d'adjudicació