Anunci suspensió, en sòl urbà, de la tramitació de plans urbanístics, llicències d'edificació, d'instal·lació o ampliació d'activitats i usos

30/07/2021

Anunci suspensió, en sòl urbà, de la tramitació de plans urbanístics, llicències d'edificació, d'instal·lació o ampliació d'activitats i usos

Clicant a l'enllaç següent podeu descarregar-vos l'anunci de l'acord pres de suspensió, en sòl urbà, de la tramitació de plans urbanístics, llicències d'edificació, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos

/sites/nulles/files/recursos/anunci_aprovacio_inicial_suspensio_llicencies.pdf