Subvencions Diputació de Tarragona - 2018

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES 2018

 

SUBVENCIONS CULTURA

 • Per programes i activitats culturals.
  • Import concedit 1.132,76 euros.
 • Inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà. Reforma Sala de Teatre del Centre Cultural.
  • Import concedit 5.000,00 euros.

 

SUBVENCIONS COOPERACIÓ AMB ELS ENS LOCALS

 • Ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal.(curs 2017-18)
  • Import concedit 15.400,00€
 • PEXI - Equipament informàtic
  • Import concedit 3.497,49 euros.
 • PEXI - Xarxa d'aigües pluvials plaça del portal
  • Import concedit 3.783,51 euros.
 • PAM- Xarxa clavegueram pluvials tram inicial carrer de la Raseta.
  • Import concedit 39.857,17 euros.
 • PAM- Programa de despesa corrent.  
 •    Import concedit de 34.512,83 euros.   

SUBVENCIONS MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA

 • Protecció de la salut pública per a la seguretat a Zones de Bany (Piscines).
  • Import concedit 6.340,80 euros.
 • Per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans.
  • PERIDOMÈSTICS. Import concedit 1.530,60 euros.
  • PLAGUES. Import concedit 849,09 euros.
 • Millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà.
  • Import concedit 2.026,79 euros.
 • Millora de les instal.lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.
  • Import concedit 388,21 euros.