Subvencions Diputació de Tarragona - 2020

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2020
 
1.Cultura
1.1 Activitats culturals , esportives i educatives: despeses Covid-19
       import concedit 1.500,00 euros.
 
2.Cooperació amb els ens locals
 
2.1  Ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal (curs 2018/2019)
       import 14.175,00 euros.
 
2.1.2 Ajuts per al funcionament de les llar d'infants públiques de titularitat municipal (curs 2019/2020)
        import 6.650,00 euros
 
2.2 PAM
 
  2.2.1 Automatització de la cloració xarxa aigua potable - import concedit 5.674,89 euros
 
  2.2.2.Despesa corrent - import concedit 25.000,00 euros
 
2.3 Subvencions excepcionals - Reparació dels camins municipals afectats pel fenòmens metereològics extraordinaris.Terme municipal de Nulles - Import concedit 42.198,59 euros
 
3. Medi Ambient i Salut pública
 
3.1 Protecció de la salut pública amb motiu de la Covid-19 - Import concedit 5.348,87 euros
 
3.2 Per la realització d’actuacions destinades a la protecció i defensa dels animals domèstics - Import concedit 2.000,00 euros
 
3.3 A la realització actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans
       Reducció de mosquits, mosca i vespa asiàtica - import concedit 524,14 euros
       Reducció d’espècies plaga - import concedit 607,69 euros
 
3.4 Actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà - Import concedit 4.079,70 euros